Is iad seo a leanas na hábhair atá ar fáil don Ardteist i gColáiste Muire.

Ábhair riachtanacha

Gaeilge, Béarla, Mata, Teangacha Iasachta

Ábhair gan scrúdú

Gairmthreoir, Corpoideachas, Teagasc Críostaí

Ábhair roghnacha

Tíreolas, Stair, Bitheolaíocht, Ceimic, Fisic, Staidéar Gnó, Eolaíocht Talmhaíochta, Staidéar Foirgníochta, Eacnamaíocht Bhaile, Gairmchlár na hArdteiste*Bronntar bónas 10% ar gach scoláire sa Sraith Shóisearach agus san Ardteist as ucht freagairt trí mheán na Gaeilge

Brú ar an nasc chun tuille eolas a fháil ar ábhair na hArdteistiméireachta