Cuirfear  curaclam leathan ar fáil i  gColáiste Muire don tSraith Shóisearach

Ábhair Riachtanacha

Gaeilge,Béarla, Mata, Stair, Tíreolas, Eolaíocht. Fraincís, Gearmáinis, OSSP.

Ábhair Roghnacha

Staidéar Gnó, Líníocht Theicniúil, Ealaín, Adhmadóireacht, Eacnamaíocht Bhaile, Ceol.

Ábhair gan Scrúdú

Corpoideachas, OSPS, Teagasc Críostaí, Ríomhairí, Cór, Ranganna Folláine.

*Bronntar bónas 10% ar gach scoláire sa Sraith Shóisearach agus san Ardteist as ucht freagairt trí mheán na Gaeilge