Eolas Tábhachtach do thuismitheoirí agus do scoláirí: Tá an Roinn Oideachais ag iarraidh orainn an t-eolas […]
Thíos, tá cáipéis maidir leis an Ardteist. EN-EX-53766126
Litir ón tAire Oideachais do tuimitheoirí/caomhnóirí. Letter to parents and guardians 24 Feb GA
Faigh thíos, Foirm Dhearbhaithe Tuismitheora um fhilleadh ar Áis Oideachais le líonadh ag Tuismitheoirí dá mhac/iníon […]
Leanfaidh teagasc agus foghlaim ar aghaidh ar líne do bliain 1,2,3,4&5.
Beidh scoláirí Bliain 6 ag filleadh ar scoil Dé Luain, 1ú Márta 2021. Beidh na busanna […]
Faigh nasc chuig roinnt suirbhéanna do Thuismithoeoir(í)/Caomhnóir(í) agus scoláirí Coláiste Muire, maidir le teagasc agus foghlaim […]
Thíos, tá litir ón tAire Oideachais Norma Foley chuig Tuismitheoirí/Caomhnóirí Litir ón tAire Oideachais
Tá amchlár fíorúil scoláirí Coláiste Muire maidir le teagasc agus foghlaim sa mbaile le fáil, má […]