Tá Coláiste Muire Thuar Mhic Éadaigh á reáchtáil ag Bord Bainistíochta.

Tá téarma oifige trí bliana ag an mBord.

Lorgaítear ainmniúcháin don dá ionadaí tuismitheoirí ar an mBord Bainistíochta gach trí bliana.

Tá ceathrar ainmnithe ar an mBord Bainistíochta arna dtoghadh ag iontaobhaithe na scoile, beirt ainmnithe a thoghfaidh múinteoirí na scoile agus beirt ainmnithe a thogh na tuismitheoirí.  

Bord Bainistíochta 2019 – 2022

Ionadaithe Iontaobhaithe

Pádraig Ó hÉanacháin

Fiona Uí hÉanacháin

Gearoidín Uí Ghruinéil (Cathaoirleach)

Mícheál Ó Conbhaoi


Ionadaithe Tuismitheoirí

Rita Uí Ghiobúin

Bean Pattie Uí Aodhagáin


Ionadaithe Múinteoirí

Annette Uí Chatháin

Stiofán Ó Briain


Rúnaí

Gráinne Ní Fhlannabhra


Tuairiscí Chomhaontaithe:

Brú ar na naisc thíos chun an tuairisc cuí a léamh.