Cumann fuinniúil 
forghníomhach

Tacaíonn Cumann Tuismitheoirí fuinniúil agus forghníomhach le gníomhaíochtaí oideachais Choláiste Muire.

Tagann Cumann na dTuismitheoirí le chéile go rialta i rith na scoilbhliana, chun bealaí éagsúla a phlé trínar féidir cabhrú le hiarrachtaí na scoile.

Tá sé mar aidhm ag Cumann ár dTuismitheoirí:

Cumarsáid

Cumarsáid a chur chun cinn idir tuismitheoirí, bainistíocht an choláiste, foireann teagaisc agus mic léinn.

rannpháirtíocht

Éascú a dhéanamh ar rannpháirtíocht tuismitheoirí i bhforbairt bheartais, phleananna agus ghníomhaíochtaí an choláiste.

feabhsú

Cabhair, nuair is féidir, chun timpeallacht iomlán an choláiste a fheabhsú. 

BAILIÚ AIRGID

Bhí an Cumann gan staonadh ag soláthar tacaíochta airgeadais trí thiomsú airgid. Chuir an infheistíocht go mór le cáilíocht oideachais agus raon áiseanna acmhainní na scoile a shaibhriú.

SAINEOLAÍ

Cainteoirí Saineolaithe a sholáthar do thuismitheoirí ar raon saincheisteanna (e.g. bulaíocht, drugaí, scileanna staidéir, cothú srl.)

Coiste na dTuismitheoirí
2019 – 2021

Breege Uí Éanacháin (Cathaoirleach)

Paul Maguire (Rúnaí)

Josephine Poland (Cisteoir)

Liam De Búrca (Ionadaí Múinteoirí)

Gráinne Ní Fhlannabhra (Príomhoide)


Acmhainní Úsáideacha: