Coiste Gaeilge na nDaltaí

Tá sí mar aidhm ag an gCoiste Gaeilge na daltaí a spreagadh an teanga a labhairt ar scoil le bród. Tugann sé deis do dhaltaí an teanga a úsáid ag ócáidí sóisialta taobh amuigh den seomra ranga

Tá ionadaí ó gach rang ar an gCoiste. 

Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste agus tá múinteoirí ón bhfoireann freagrach as an gcoiste a stiúradh.

Bíonn ról lárnach ag an gcoiste sna heachtraí seo a leanas:

Comórtas peile na Gaeltachta do na meánscoileanna  

Laethanta spraoi 

Oíche agus laethanta oscailte  

Seachtain na Gaeilge  

Aoi-chainteoirí 

Téann an coiste ar thuras bliantúil 

Clár na bhfógra acu chun eolas a roinnt le daltaí na scoile.

Freastalaíonn na hoifigeach Gaeilge ar thraenáil na n-oifigeach i nGaillimh.

Cúrsa Ionduchtú

Clár aistrithe scoileanna sé seachtaine do na daltaí i mbliain 1.

‘Is Leor Beirt’

Club obairbhaile do dhaltaí a dhéanann a gcuid ábhar as Gaeilge.  

Club Gaeilge

Bíonn Club Gaeilge ag am lóin chun deis a thabhairt do na daltaí an Ghaeilge a chleactadh lasmuigh den seomra ranga. 

Tacaíocht don Ghaeilge

Déanann muid iarracht gach uile tacaíocht atá ag teastáil a chur ar fáil do na daltaí chun iad a shocrú isteach agus dul i dtaithí ar an nGaeilge. 

Gaeilgeoir na Míosa

Comórtas le duais 20 don te a dhéanann an iarracht is mó Gaeilge a labhairt. 

Scoláireacht chun na Gaeltachta

Scoláireachtaí chun na Gaeltachta 2020 – do dhaltaí Bl 1 & 2.

Leabhair Béarla

Leagan Béarla de na leabhair tugtha do na daltaí chun tacú leis an obairbhaile