Meantóireacht

Bunaíodh clár meantóireachta i gColáiste Muire chun tacaíocht a thabhairt do scoláirí sa Chéad Bhliain agus iad ag aistriú ón mbunscoil go dtí an mheánscoil.

Glacann mic léinn ó Bl.1, Bl.4 agus Bl.5 páirt sa chlár.

Cén chaoi a n-oibríonn an clár?

Meaitseáiltear gach mac léinn ón gCeathrú agus Cúigiú Bliain le mac léinn Céad bhliana de réir na spéiseanna atá acu agus a gcuid caitheamh aimsirí.

Tagann siad le chéile uair sa tseachtain le linn scoilbhliana agus glacann siad páirt i gcluichí, spóirt, srl sa scoil.

Na Buntáistí

Cuirfidh an clár meantóireachta córas tacaíochta ar fáil do mhic léinn na chéad bhliana, rud a chabhróidh leo socrú isteach go héasca sa mheánscoil.

Tabharfaidh an clár deis do na meantóirí scileanna cumarsáide a fhorbairt agus inniúlacht shóisialta a fheabhsú.

Teagascóirí Ranga

Tá Teagascóir ag gach rang a spreagann, a thacaíonn agus a dhéanann monatóireacht ar dhul chun cinn na ndaltaí i rang áirithe.

Cabhraíonn na Teagascóirí Ranga le deacrachtaí go luath, meanma dearfach a fhorbairt sa rang agus cur le spiorad na ranga chomh maith.  Rachaidh sé/sí i dteagmháil go rialta le Ceann na Bliana. 

Tá ról an mhúinteora ranga deonach i gColáiste Muire. 

Teagascóirí Ranga 2020/21

Bliain 1: Iníon Nic Aodha

Bliain 2: Iníon Ní Chatháin / Iníon Uí Mhaoileoin

Bliain 3: Iníon Uí Mháille / Iníon Ní Lachtnáin / An tUasal Mac Giobúin

IdirBhliain: Iníon Ní Cheallacháin

Bliain 5: An tUasal Ó Briain

Bliain 6: Iníon Uí Lachtnáin / Iníon Uí Bhaoill 

Ceann Bliana

Tá sé / sí ina bhall den fhoireann tréadchúraim i gcomhar leis an teagascóir ranga.

Buaileann Ceann na Bliana le daltaí más gá.

Déileálann siad le cúrsaí smachta (i gcomhar leis an bpríomhoide agus an leas-phríomhoide, ag brath ar dhéine) agus is ball é/í den coiste smachta.

Ceann Bliana 2020/21

Is í Íníon Uí Ghráda ceann na bliana do na mac léinn Sóisearacha agus an tUasal De Búrca do na mac léinn Sinsearacha.

Séiplíneach

Cuireann an tAthair Ó Cionnaithe seirbhís luachmhar ar fáil don scoil, ní hamháin maidir le seirbhísí Liotúirge agus Séiplíneachta ach freisin i réimse na comhairleoireachta.

Tá tAthair Ó Cionnaithe ar fáil chun bualadh le mic léinn ina n-aonair agus chun labhairt le tuismitheoirí.

Séiplíneach na Scoile

Is é an tAthair Ó Cionnaithe Séiplíneach na Scoile.